Joniserat vatten

 

d

19 positiva orsaker om varför du ska dricka joniserat vatten.

Varför är joniserat vatten från en vattenjonisator / vattenjoniseringsmaskin så bra egentligen?

1. Joniserat vatten från livsvattens vattenrenare är en kraftfull antioxidant.

Antioxidanter är väldigt viktigt hos den moderna människan. 

Skador från så kallade fria radikaler orsakar sjukdomar och föråldring i oss. Antioxidanter skapar skydd mot sjukdomar, föråldring och
cancerväxt genom att neutralisera dessa fria radikaler.

Joniserat vatten är en flytande antioxidant och den är mycket lättupptaglig av kroppen. Senaste forskningsrörne visar att den aktiva delen hos joniserat vatten är H2, dvs Bipolärt Väte, som är den minsta antioxidanten som är känd och som kan gå i princip var som helst i kroppen.
Det finns många studier nu som visar att H2 är grunden för många positiva hälsoförändringar.
Joniserat vatten från Livsvattens vattenrenare kan hjälpa att ta bort skadliga syror och toxiner som byggts upp i dina celler och hjälper din kropp att bekämpa åldrandeprocessen.

Tänk er att ha förmågan att ta vanligt vatten och förvandla det till en antioxidant, som hämmar t.ex åldrandeprocessen.

Joniserat vatten från våra vattenrenare eller jonisatorer motverkar positiva joner och så kallade positiv ORP ( Oxidations Reduktions Potential) som är ett värde som fås från luft, vatten- och intag av mat.

Joniserat vatten förnyar oss i grunden på cellulär nivå. Inget annat vattensystem kan erbjuda dig ett vatten av detta slag.

2. Joniserat vatten är väldigt kraftfullt motsvarande andra antioxidanter

  • Färskpressad vetejuice har ett ORP tal på ca -70 mV.
  • Färskpressad apelsin har ca -250 mV.
  • Joniserat vatten från RIC vattenrenare har mätts till – 700 mV

Det går åt mer energi i kroppen att hantera juicen medans vattnet kräver minimal hantering av kroppen.

Om man dricker några glas färsk apelsinjuice om dagen så kan man dricka flera liter joniserat vatten under en hel dag.

En  intressant jämförelse mellan antioxidanter kan göras av molekylvikten. I kemis värld mäts vikt i Daltons och inte i gram eller kilo. Molekylvikt mäts främst av vikten av en enda molekyl och är avgörande för en substans förmåga att passera genom blod-hjärnbarriären. Denna barriär är mycket tätt sammanfogade kapillärväggar i hjärnans blodkärl som minskar tillgängligheten för vissa substanser från att komma åt hjärnvävnaden.

Den molekylära vikten på ett av de mest välkända antioxidanterna som finns som heter E-vitamin och är cirka 473.

Vatten har en molekylvikt på cirka 18 och detta illustrerar att vanligt vatten med sin antioxidanta potential har mycket högre förmåga att att tränga igenom och neutralisera fria radikaler i detta område och är mycket mer genomgripande än E-vitamin.

Jakten på antioxidanter är stor nuförtiden och vi har fått information som visar att det råder missförstånd om hur antioxidanter mäts i den sk. ORAC skalan och hur dom fungerar i kroppen.

3. Joniserat vatten tillför kroppen indirekt med mer syre

Den andra antioxidanta kvaliteten i joniserat vattnet är hydroxyljoner. Detta är syremolekyler med en extra elektron knuten till sig som är lika med alla antioxidanter som finns i vitaminerna A, C och E. Det som sker med vatten som joniseras är följande:

H2O → H+ + OH

Vatten separeras i kammaren, joniseras via elektrodplattor och fördelas till två separata vattenströmmar  → Vatten med positivt laddade vätejoner + Vatten med negativt laddade Hydroxidjoner.

Balansen mellan Vätejoner och hydroxidjoner kallas för pHskalan som uppdelas i surt och basiskt.

Överflöd av vätejoner (H+) = Surt
Överflöd av hydroxidjoner (OH-) = Basiskt
Lika antal med H+ och OH- = Neutralt

Det som händer är att man får en förskjutning av skalan bara i pH och ORP vid jonisering av vatten.

Hydroxyljonerna rensar mot fria radikaler, som är instabila syremolekyler som skadar oss.

Cancerceller är en form av celler med syrebrist, vilket Otto Warburg visade redan 1931 och fick Nobelpriset för. Syret transporterar bort surt avfall från bl.a vävnader i kroppen. Syre är livsviktigt för människors hälsa, kanske vårt viktigaste näringsämne.

4. Joniserat vatten har unika egenskaper som förebygger hälsa.

Alla unika egenskaper du kommer läsa om joniserat vatten förebygger, hjälper, balanserar och skyddar kroppen på ett helt annat sätt än vad vanligt vatten eller flaskvatten. Dessa egenskaper kan hjälpa din kropp att läka snabbare och förbli frisk.

Joniserat vatten är ett stöd för kroppen i sin elektriska och termiska ledningsförmåga.

5. Joniserat vatten hjälper att skapa Basisk Balans i kroppen!

Vår kosthållning som oftast består av mat som är lagad eller pastöriserad.

Detta sura och uttorkade tillstånd skapar en idealisk miljö i vår kropp för sjukdomar att utvecklas.

Surt avfall flyter i blodströmmen som urinsyrekristaller.

Dessa kristaller är mycket stora i storlek och fastnar i vävnader och orsakar gikt hos människor.

Att hålla sig basisk är första steget i försvaret i kampen mot många ohälsotillstånd. Läs här om du vill få grundläggande kunskaper vad som händer i kroppen vid försurning.

6. Joniserat vatten är rent och tillför mineraler på ett naturligt sätt till din kropp

Maskins vattenfilter avlägsnar, gifter, föroreningar och upp till 99,9 % av alla bakterier och virus från ditt kranvatten för att ge dig ett säkert och hälsosamt vatten.

7. Joniserat vatten är mycket gott att dricka!

8. Joniserat vatten är upp till sex gånger mer fuktande än konventionellt vatten

Vatten är en av de viktigaste beståndsdelarna i kroppen, vilket består av ca 70% vatten. Joniserat vatten skiljer sig mycket från vanligt vatten. En av dom främsta orsakerna till sjukdom är kronisk cellulär uttorkning, ett tillstånd som gör att kroppens celler befinner sig i ett kontinuerligt tillstånd av svaghet och försvar. Genom att dricka Joniserat vatten från livsvattens vattenrenare hjälper man medvetet att motverka detta tillstånd.

9. Joniserat vatten är utrensande och en överlägsen återfuktare

Joniserat vatten kan passera genom kroppens vävnader mycket lättare och driva ut gifter och surt avfall mycket effektivt.

Människor kan avgifta sig själva enkelt genom att börja dricka det milda joniserade vattnet och sedan långsamt öka till starkare vatten.

Tungmetaller och gifter har svårt att frigöras i kroppen om man är försurad. Kroppen kan inte hantera dom medans om man är basisk så frigörs tungmetallerna av kroppen automatiskt och går ut via njurarna.

Detta har visats ske om man använder joniserat Livsvatten med  en FIR Bastu (Far Infrared Radiation).

10. Mineraler som är joniserade är mer biotillgängliga

Joniserat vatten kommer att hjälpa din kropp att absorbera upp till 30 % mer näringsämnen än kranvatten och flaskvatten. Ju mindre vattenmolekylkedja vattnet har bidrar denna till att stödjer den enzymatiska nedbrytningen av mat och gör det lättare för kroppen att smälta mat och absorbera näringsämnena i maten. Den joniserar mineralämnena i din mat vilket bidrar till att göra dem biotillgängliga. Undersökningar av kycklingar visar att de som drack joniserat vatten vägde mer än kycklingar som drack vanligt vatten.
Se bilden till höger, där samma te har lagts i båda glasen. Den vänstra har joniserat vatten i sig, den andra vanligt kranvatten. Detta visar att joniserat vatten drar ur näringen och dom aktiva substanserna ur théet pga sitt höga pH.

11. Joniserat vatten förbättrar smaken i mat och dryck

Joniserat vatten har en annan kemi än vanligt vatten. Det höjer smaken på mat, kaffe, te och juice.

12. Livsvattens joniserade sura vatten är bra för huden (inklusive hårbotten).

Tester visar att människor med hudproblem har fått mycket hjälp av joniserat vatten. Detta vatten har använts på sjukhus i 25 år i Japan och Korea och hjälper mot många hudproblem. Se videos. Genom att använda surt joniserat vatten från Livsvatten regelbundet skapas en möjlighet till läkning av huden pga. En sammandragande effekt som det sura vattnet har som stramar åt huden och ta bort rynkor, utanatt det används kemikalier eller att kemisk avfall går in och andra hudskador.

13. RICS vattenrenare kommer från den bästa tillverkaren

Livsvattens joniseringsmaskiner kommer från Jupiter Science, det företag som tillverkar mest joniseringsmaskiner i världen. Med sin 25 åriga erfarenhet, sin överlägsna teknologi med över 20 patent ger vi dig ett tryggt val där den beräknade livslängden för enheten är 20 år eller mer. Vi har redan gjort misstaget att köpa maskiner från kina. Dom höll inte vad dom lovade.

14. Modern forskning har bevisat att joniserat vatten är hälsobringande

Många vetenskapliga studier har visat att joniserat vatten har en hälsobringande förmåga. Om du inte har läst i våra vetenskapliga studier om joniserat vatten kan du göra det nu. Många av rapporterna fastslår att joniserat vatten har stora hälsofördelar, både det joniserade sura vattnet och det joniserade basiska vattnet.

15. Joniserat vatten är steriliserande

Vid sin starkaste nivå av PH dödar joniserat surt vatten ca 99 % av de flesta bakterier.

Det måste kännas tryggt att veta att bakterierna dör utan att några kemikalier används!

16. Joniserat vatten är billigt

Joniserat vatten från RIC vattenrenare kostare en bråkdel mot vad buteljerat vatten eller källvatten kostar att köpa. Räkna på att detta är en hälsoinvestering för hela familjen/kontoret i över 20 år så inser du att det är det är det bästa billigaste alternativet Vi har räknat ut att ett glas fyllt av miljontals antioxidanter kostar ca 5 öre/st. .

17. Joniserat vatten från livsvattens vattenrenare är mycket miljövänligt

Joniserat vatten skonar din hälsa och vår miljö.

Visste du att antalet vattenflaskor som såldes i USA år 2002 uppgick till otroliga 15 miljarder st! Och att endast 12 % av dessa returnerades. Resten ligger och skräpar i naturen eller på en soptipp. För att förstå allvaret i allt detta citerar vi huvudforskaren på CRI (Container Recycling Institute) Jenny Gitlitz: “

“Hade dom 1,45 miljarder kg av PET-flaskor som gick till spillo under 2002 ha återanvänts, säger hon,” hade uppskattningsvis 6,2 miljoner fat råolja kunnat sparats och över en miljon ton i utsläpp av växthusgaser skulle kunna ha undvikits. “

18. Joniserat vatten är lättpåverkat om man gör positiva saker med det.

Våra tester har visat att man enkelt kan virvla joniserat vatten utan vattenvirvlare och få samma egenskaper som en vattenvirvlare har. Häll bara vattnet i en kanna och snurra medurs 6-8 varv och vattnet blir strukturerat enl. Viktor Shauberger. Detta går inte med vanligt vatten eller vatten från en vattnrenare.

19. Joniserat vatten från RIC blir joniserat direkt utan fördröjning

Andra vattenlösningar som joniserar vatten tar oftast tid på sig och skapar inte joniserat vatten direkt.

Vissa kräver en vissfördröjning och skapar inte dom nivåer av negativa joner som behövs.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *